vajra

Vajra 8716667138391


Donderkeil of (diamanten) scepter.
Oorspronkelijk het symbool van de Vedische god Indra.
Boeddhistisch symbool van het onverstoorbare mannelijk principe dat de weg vertegenwoordigt.
De vijf punten aan elke kant symboliseren de vijf Jina’s.
De Tibetaanse benaming is Dorje.
In het oosten was de vajra ( vertaald; bliksemschicht, maar ook diamant ) oorspronkelijk het
wapen van de regenbrenger Indra, de oppergod van het vedische pantheon.
Hij doodde er Vrtra mee, de demon van dood en duisternis.
Deze bliksemschicht is een van de talrijke hindoeïstische symbolen die werden overgenomen door de
boeddhisten en die door hen van brede, metafysische dimensies werden voorzien.
Zo werd het wapen dat de regengod zijn onoverwinnelijkheid verschafte, nu een symbool van de
diamantharde kern van de boeddhistische filosofie, de staat van nirvana die niet kan worden teniet gedaan.
Ook ging de bliksemschicht een magische kracht symboliseren die de gelovige door gebed bij de goden kon afdwingen.

vajrakila

Vajrakila 8716667138353


Dondernagel; magische dolk.
Dient om demonische tegenkrachten te onderwerpen aan
de Leer en ze letterlijk “aan de grond te nagelen”.
Symbool van doorbrekend inzicht.

Venus van Willendorf 8716667138414


Het beeldje is geen realistisch portret, maar een idealisatie van de vrouwelijkheid.
Alle vrouwelijke geslachtskenmerken zijn als vruchtbaarheidssymbolen extra weergegeven,
zoals de volle borsten, dikke buik, venusheuvel, dijen en billen.
De andere lichaamsdelen zijn bij het beeldje niet zo ver ontwikkeld, het gezicht ontbreekt evenals de voeten.
De armen zijn opgevouwen en nauwelijks zichtbaar.
Het hoofd lijkt te zijn voorzien van dikke rollen haar, misschien vlechten.
De naam Venus verwijst niet naar de Griekse godin.
Ook ziet men geen verband met een figuur als Moeder Aarde.
Sommigen stellen dat de zwaarlijvigheid eerder wijst op een zeer welvarende toestand
in de jager-verzamelaars maatschappij.
Naast een vruchtbaarheidssymbool, is het beeldje dan ook een symbool voor veiligheid en succes.


vishvavajra

Vishvavajra 8716667138346


Symbool van het volbrengen van alle handelingen,
van het absolute dat in alle windrichtingen aanwezig is

Vijf Zegenen  8716667138292


Het symbool van de vijf zegenen : geluk, gezondheid, vrede, goedheid, lang leven,
vindt zijn oorsprong terug in de cultuur van het Oude China.
Het was een populair motief op kleding, wapenschilden en juwelen.
Symbolisch toont het vijf vleermuizen die het teken van het oneindige universum omgeven.
Men geloofde dat vleermuizen bij de poorten van het hiernamaals leefden en dat ze
van daaruit verschillende verzoeken en zegeningen over konden brengen en ze in de
duisternis over de hele wereld verstrooiden.


de vredesduif

Vredesduif, De  8716667138407


Het symbool voor vrede.
Het gebruik van de duif als symbool is geïnspireerd door het bijbelverhaal over Noach.
Het verwijst naar de vogel die door Noach werd losgelaten nadat de ark was vastgelopen op de berg Ararat. De duif kwam na een zoektocht terug met een jong olijftakje.
Dat betekende dat de aarde na de zondvloed weer was drooggevallen.
God had Noach namelijk opgedragen een ark te bouwen en zijn vrouw,
zijn 3 zonen en hun vrouwen, maar ook van elk rein diersoort zeven mannetjes en vrouwtjes
- en van elke onreine diersoort van elk één mannetje en vrouwtje meenemen te aan boord van de ark.
Omdat er een grote vloed zou komen die alle leven zou vernietigen, omdat er groot onrecht en ongeloof
onder de mensen was ontstaan en God er berouw van had gekregen dat Hij de mens had gemaakt

vredesteken

Vredesteken  8716667138285


Dit vredesteken werd in 1958 ontworpen door de Brit Gerald Holtom in opdracht van de organisatoren
van de eerste grote betoging tegen kernwapens in Londen.
Het vredesteken staat voor liefde en vrede, maar men zegt daarmee ook nee tegen oorlog.

vrouw symbool

Vrouw symbool  8716667138339


Venus, is het symbool van vrouwelijkheid, het symbool representeert ook wel de spiegel van goddelijkheid.

 

windrooswindroos

Windroos  8716667138278


Een windroos is een kruis dat de windrichtingen (noord, oost, zuid en west)  aanduidt.
Oorspronkelijk werd een cirkel in vieren, achten, zestienen, 32'n gedeeld waarbij de richting volgens
een vast systeem werd aangeduid:
tussen noord en oost kwam noordoost,      
tussen noord en noordoost noord-noordoost,
tussen noord en noordnoordoost noordnoordoost ten noorden,
tussen noord en noordnoordoost ten noorden kwam noordnoordoost ten noorden noord, etc.
Op dit punt is de kompasroos in 64 delen verdeeld en voldeed daarmee aan de toenmalige behoefte om de koers te bepalen.
Het kompas is dus een navigatie-instrument om de richting ten opzichte van het noorden te bepalen.
Het traditionele magnetische kompas bestaat uit een vrij opgehangen magneet,
die zich onder invloed van het aardmagnetisch veld in een bepaalde richting opstelt,
waardoor het mogelijk wordt om het magnetische noorden aan te wijzen.
Een kompas wijst altijd naar het magnetische noorden, dit komt niet overal op aarde overeen met het geografische noorden.
De lokale afwijking, magnetische variatie genoemd moet verrekend worden bij het uitzetten van een richting.
De grootte en richting van de variatie staat altijd vermeld op zeekaarten en in almanakken.
De variatie verandert over het algemeen slechts langzaam, zodat verrekenen goed mogelijk is.

yin yangyin yang

Yin-Yang 8716667147270


Oorspronkelijk Chinees symbool van de twee-eenheid.
De eenheid van yin en yang symboliseert de tegengestelde krachten
welke echter ook van elkaar afhankelijk zijn om te kunnen ontwikkelen.
- Yin wordt geassocieerd met duisternis, water en het vrouwelijke;
- Yang met licht, activiteit en het mannelijke.
Dit taoistische symbool belichaamt het harmonieuze samengaan van de twee
tegengestelde krachten in het universum: Yin ( vrouwelijk ), Yang ( mannelijk ).

 

 Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga

Yoga  8716667147317


Yoga is een leer in het Hindoeïsme, die de geest, het gevoel en het lichaam leert te beheersen,
om daarmee de vereniging met God te bereiken.
In een meer westers concept wordt met yoga “hatha yoga” bedoeld en wordt gezien als bevorderlijk
voor de gezondheid en wordt vaak zonder religieuze bedoelingen beoefend.
Met deze ontspanningsoefeningen leert men om beheersing over de geest en vooral het lichaam te verkrijgen,
die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven opgebouwde spanningen.

yogi

Yogi man, Orang Maloe  8716667147294


De sage van de orang maloe “Yogi Man” vindt zijn oorsprong op Java.
Het verhaal gaat over een man die zich zo erg schaamde om de mensheid dat hij
een leven van meditatie koos in de houding waarin hij nog steeds bekend om staat.
Van de Yogi Man wordt wel gezegd dat hij huilt om het leed van de aarde.
Toch kan hij diep in zijn hart gelukkig zijn, want hij heeft vrede en geluk in zichzelf ontdekt.
Als je de orang (-mens) maloe (-verlegen) rechtstreeks zou vertalen krijg je verlegen mens.
Doch hier is de betekenis van het woord maloe bescheidenheid.
Het introverte, het naar zichzelf gekeerde.
De Orang Maloe heeft een ingetogen kracht in zich.
Als je Orang Maloe van achter bekijkt dan zie je een mensenhart.
In Azië is het hart de bron van energie.
De Orang Maloe zal alles wat hem passeert met zijn positieve kracht beïnvloeden.
Negatieve energiën zullen te niet gedaan worden en kwade gereinigd.
De Yogi man staat symboliek voor nieuw leven, puurheid en reinheid,
maar ook dat het leven in een cirkel verloopt nl. geen begin en geen eind.
Wat is de les die de Orang Maloe ons wil leren?
Dat door bescheidenheid, kracht (houden) het nieuwe leven altijd herbegint.
Als je de Yogiman goed verzorgd en hem streelt neemt hij je zorgen weg en het geeft rust.

zevenster

Zevenster 8716667146907


De zeven puntige ster is het symbool van integratie en z’n geheimzinnige link naar het cijfer zeven.
De zevenster heeft verschillende namen zoals septagram, elf of fee ster.
Het cijfer 7 correspondeert met de rijke geest vandaar dat het wordt geassocieerd met elven en feeën.
Ook wordt het geassocieerd met de zeven planeten van de klassieke astrologie
en andere zevenvoudige systemen zoals de :
- 7 chakra’s               
- 7 regenboog kleuren
- 7 dagen van de week
- 7 noten in de muziek

De 7 punten worden vaak aangeduid voor : aarde, lucht, vuur, water, boven, beneden en van binnen.


zodiac cyclus

Zodiac, cyclus  8716667146891


De zon heeft altijd een voorname rol gespeeld bij veel oude beschavingen.
En dan speciaal haar veranderlijke positie ten opzichte van de sterren.
Dat het de aarde was die telkens een andere positie aannam, wist men toen nog niet.
Volgens oude astrologische tradities verdeelde men de weg die de zon aflegde
(zoals later bleek: de aarde) in twaalf parten of tekens met een lengte van 30 graden.
Op deze hanger staan de 12 tekens van de dierenriem afgebeeld
met hun bijbehorend astrologisch (volgorde) symbool met in het centrum de zon.

Zodiac ( sterenbeelden)

De zon heeft altijd een voorname rol gespeeld bij veel oude beschavingen.
En dan speciaal haar veranderlijke positie ten opzichte van de sterren.
Dat het de aarde was die telkens een andere positie aannam, wist men toen nog niet.
Volgens oude astrologische tradities verdeelde men de weg die de zon aflegde
(zoals later bleek: de aarde) in twaalf parten (maanden).

zon

Zon  8716667142381


Staat voor : genieten, een zonnig karakter, de zonnige kant van iets, een goede stemming, warmte,
levensvreugde, optimisme, extraversie, grootmoedigheid.
Op een dieper niveau : een beslissende stap in ons rijpingsproces, de terugkeer naar de eenvoud
(van verklaringen, leefwijze, enz.), het te boven komen van een inzinking, nieuwe moed,
de blijdschap die we voelen als we een moeilijke tijd met succes hebben afgesloten.
De zon is het symbool van het mannelijke en het goddelijke.
In het Christendom geldt de opkomende zon als een symbool van de wederopstanding van Christus.

 zwaard

Zwaard
In vele culturen heeft het zwaard een speciale betekenis.
In kerkelijke kringen maar ook door magiërs werd het zwaard gebruikt voor speciale rituelen en ceremonies.
Het zwaard geeft de drager een hoge status waardoor het vaak versierd en voorzien werd van een naam.
In sommige culturen kon iemand tot ridder worden benoemd door de zogenaamde zwaardslag,
hij ontving dan een ridderslag (kleine tik op linkerschouder) met een zwaard.
Het zwaard is het symbool voor macht, sterkte, moed, daad - en wilskracht maar ook voor vruchtbaarheid.

Art.nr.  30990 Zwangerschaps bal

Zwangerschaps bal
Ook wel muziekbel genaamd, deze worden aan een lang collier op de buik gedragen.
Na ongeveer 5 maanden zwangerschap is het inwendige oor van de ongeboren baby reeds ver ontwikkeld.
Als de bel regelmatig over de buik rolt zal de baby na de geboorte dit
geluid herkennen en doorgaans als geruststellend ervaren.
Omdat de muziek(bel) een mooie klank en een harmonische vorm heeft,
zal hij de bezitter geluk brengen en vertrouwen geven.

Armband ark van noach 8716667147195