Deze sieraden zijn ook te koop op onze webshop http://www.symbolische-sieraden.nl/

 

parvati

 

Parvati  8716667139329


Is een Hindoeïstische godin van de schoonheid en wordt meestal gezien als de belangrijkste hulp en echtgenote van Shiva.
Samen hebben ze twee zoons gekregen Ganesha en Skanda.
Samen met Shiva symboliseert Parvati de kracht om te creëren en te vernietigen.
Alleen al haar aanwezigheid was voldoende om bij Shiva onbeheersbare verlangens los te maken.
Zij staat echter ook symbool voor het huwelijk, de gehoorzame vrouw en het leven als ascese
(streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de
eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen).
Parvati kent ook woeste verschijningsvormen maar draagt daarvoor de namen : Durga en Kali.


pater pio

Pio, De Heilige Pater  8716667139312


Pio had zichtbare stigmata, die gedurende zijn verdere leven zouden bloeden,
waardoor hij volgens sommigen op mystieke wijze met Christus lijden verbonden was.
Men zegt dat hij door zijn zwakke gezondheid en de stigmata zijn verdere leven veel pijn
heeft moeten verdragen en dat hij zijn lot droeg voor de bekering van ongelovigen en zondaars.
Tijdens zijn priesterlijk leven werd Pio al als een heilige vereerd.
Na een lang onderzoek werd hij in 1999 zalig en in 2002 heilig verklaard

30445 prognosticon

Prognosticon  8716667139299


Een magische Oud Griekse cirkel dat werd gebruikt om de toekomst
te voorspellen en te communiceren met het hiernamaals.
Tot op heden gebruiken waarzeggers nog deze patronen (fortuinlijke tabellen) op hun tafels.
Het wordt als talisman gebruikt om het verruimen van onderbewuste en intuïtieve krachten.
Helpt bovennatuurlijke gaven verder te ontwikkelen waardoor men in staat is
om vele ongewenste situaties te voorkomen.
Bevordert de ontwikkeling van de zelfkennis en het voorstellingsvermogen.
Beantwoordt verscheidene vragen en draagt bij in het blootleggen van valse voornemens van anderen.

pegasuspegasus

Pegasus  8716667147560


Het gevleugelde paard dat door Poseidon was verwekt bij Medusa en
dat uit haar romp te voorschijn sprong toen Persseus haar onthoofde.
Toen Bellerophon met Pegasus wilde opstijgen naar de hemel, wierp het paard hem af,
vervolgde zijn weg en kreeg een plaats onder de sterren.

pentagram 5 elementen

Pentagram met de 5 elementen  8716667139282


Net als de cirkel kent het pentagram geen begin en eind en symboliseert
daarom op de eerste plaats volmaaktheid en totaliteit.
Bovendien verwijzen de samenstellende driehoeken naar de vier elementen en naar spiritualiteit.
De eigenschappen voor de elementen zijn :
-Geest (Spirit) element van zelfstandigheid en mentale kracht.
Geeft je een eigen wil en bepaald hoe sterk die wil is.
-Wind (Air) zorgt voor emoties en bewegingen.                       
Geeft je gevoelens en de mogelijkheid om die gevoelens te uiten.
-Vuur (Fire) staat voor kennis en theorie.                               
Geeft je de mogelijkheid om te leren en om de kennis te gebruiken in de theorie.
-Water (Water) staat voor intuïtie.                                          
Zorgt ervoor dat je instinctief kan handelen.       
-Aarde (Earth) staat voor kracht en geweld.                            
Geeft je kracht en mogelijkheid tot geweld tegenover iets of iemand anders.

pentagram pentagram / kruispentagram

Pentagram  8716667139251


Net als de cirkel kent het pentagram of pentakel geen begin en eind
en symboliseert daarom op de eerste plaats volmaaktheid en totaliteit.
Bovendien verwijzen de samenstellende driehoeken naar de vier elementen en naar spiritualiteit.
Door deze twee eigenschappen heeft het pentagram de kracht om kwade geesten
te binden of te verdrijven en is het een lievelingssymbool van magiërs.

 raphae

Raphael, Aartsengel 8716667139275


Beschermer van het oosten.
Correspondeert met het element lucht.
Engel van de liefde en blijdschap.
Bewaarder van de levensboom en de helende krachten.

reikireiki

Reiki  8716667139237


Reiki is een Japans woord dat staat voor universele goddelijke levenskracht, energie en liefde.
Via handoplegging wordt energie doorgegeven, waardoor natuurlijke genezing plaatsvindt.

rita

Rita, De Heilige  8716667139244


De Heilige Rita werd op 14-jarige leeftijd uitgehuwelijkt, terwijl ze kloosterlinge wilde worden.
Nadat haar brute man vermoord was zwoeren haar twee zoons bloedwraak.
Maar Rita bad tot God dat ze liever had dat haar zoons zouden sterven.
Beide zoons stierven inderdaad, waarna Rita vrij was om tot het klooster toe te treden.
Gestigmatiseerd door een doorn uit Christus doornenkroon, op Goede Vrijdag 1442,
had ze een wond die niet meer heelde.
Een 2e mirakel vond plaats tijdens haar ziekbed,
toen ze aan een verwante die haar bezocht vroeg om een roos voor haar te plukken.
Hoewel het winter was, vond deze toch een roos en gaf deze aan Rita.
Kort daarop stierf zij.
Dit is de reden dat op 22 mei, haar sterfdag, aan Rita gewijde rozen bij de zieken worden gebracht.
De heilige Rita staat bekend als patrones voor hopeloze gevallen.
Ze wordt onder meer aangeroepen bij examenvrees en bij pokken.


rozenkrans.

Rozenkrans  8716667139206


Hoe is een rozenkrans opgebouwd ?
Een rozenkrans is een gebedssnoer met 60 kralen.
Deze kralen zitten op het snoer in groepjes van 10 kralen (de zogenaamde “tientjes“)
afgewisseld door steeds een losse kraal.
Aan het begin (of uiteinde) van de rozenkrans vind je een kruisje gevolgd door een grote kraal,
3 kleine, en weer een grote kraal, en dan vaak gevolgd door een medaille.

runen

Runen 8716667139107


Runen duiden het Noorse 'alfabet' aan waarvan de oorsprong ongeveer 200 jaar voor Christus ligt.
De Elder Futhark is het oudste rune systeem en bestaat uit 24 karakters.
Er wordt aangenomen dat er ooit 33 rune karakters waren, maar een deel is dus ooit verloren gegaan.
Tegenwoordig wordt het systeem gebruikt voor divinatie, meditatie en soms voor het praktiseren van magie.
Deze gebruiken kennen hun oorsprong in het verleden en zijn dus 'authentieke' toepassingmethoden.
Het woord rune betekent letterlijk 'fluistering' of 'geheim'.

scarabee.scarabee.

Scarabee  8716667139114


Symbool van vernieuwing en wedergeboorte, later ook van de lijdzaamheid van de mens.
Het symbool van de god Kephera was waarschijnlijk bij de Egyptenaren de meest geliefde talisman,
de Scarabee wordt gezien als het symbool van wederopstanding en onsterfelijkheid vanwege de
vergelijking met de dagelijkse opkomende zon.
Het symbool is ontleed aan een in Egypte veel voorkomende kever, die haar eitjes in een balletje mest legt.
Doordat de kever deze bal voor zich uit rolt werd deze beweging vergeleken met de zon in zijn omloop langs de hemel
(in de verbeelding van het volk rolde de god der schepping de zon op de zelfde wijze
langs de hemel als de kever de mest bal over de grond).
Het begraven van de bal was symbolisch de ondergang van de zon,
waaruit met elke zonsopgang nieuw leven voortkomt.
Omdat de bal levende kiemen bevatte, die zich in de hitte ontwikkelden tot kevers,
werd ook het symbool van de vruchtbaarheid en scheppingskracht

shei hei ki

Shei Hei Ki  8716667139213


Het mentale symbool.
Dit symbool wordt gebruikt wanneer mentale of emotionele healing noodzakelijk is.

shivashivashiva

Shiva 4052286741210


Een van de goden uit het Hindoe-pantheon en de personificatie van zowel de vernietigende (dood)
als de creatieve aspecten (leven) van de kosmische krachten.
Hier voert Shiva de Tandava-dans uit, een symbool van zijn heerlijkheid en
van de eeuwige beweging van de wereld.
De dans stelt de vernietiging van de illusoire wereld of maya voor.
Iedereen die het geluk heeft Shiva te zien dansen, kijkt vol bewondering toe,
zelfs de goden komen hiervoor samen.

Shiva Lingam Hanger 8716667138421


De vorm van de steen wordt beschouwd als een fallus symbool van de Hindu God Shiva en staat voor de mannelijke energie (kennis). De tekeningen op de steen staan voor de vrouwelijke energie (wijsheid). De Shiva Lingam representeert dus zowel de man als de vrouw, en het Kosmische Ei waaruit de hele Schepping ontstaan is. 
Deze steen kan:
Uw hele chakra systeem op te laden.
De Kundalini energie te activeren.
Brengt de mannelijke en vrouwelijke energie in balans.
Werkt sterk aardend.
Stimuleert de levenskracht.
Versnelt innerlijke transformaties.
Helpt oude patronen te doorbreken, en het Pad te openen naar een nieuw leven.
Helpt om Eenheid te ervaren, zelfs in tijden van scheiding/eenzaamheid.
Opent het hartchakra en representeert harmonie en balans.
Traditioneel werd deze steen gebruikt bij geboortes en conceptie problemen.
Geneest ziektes van het 2e chakra, veroorzaakt door een gebrek aan Liefde als baby/kind.
De energie die iemand in deze steen stopt, wordt opgeslagen en zal teruggegeven worden wanneer men het nodig heeft.
Deze steen is een steen van grote kracht; net als de kracht die sluimerend aanwezig is, in een ieder van ons.
Healers gebruiken deze steen om  impotentie en onvruchtbaarheid te behandelen.
De steen brengt het hele lichaam in balans, en versterkt het tegelijkertijd.
Om met deze steen samen te werken, draagt u de steen als hanger bij zich of houdt u hem regelmatig vast.
Mediteer met deze steen om stress te verminderen. De steen absorbeert dan alle negatieve energie

spiraalspiraalspiraal

Spiraal  8716667138322


De spiraal is de meest voorkomende vorm in de natuur en is vanuit
de oudheid een spiritueel symbool van groei en evolutie.
Spiralen komen in de natuur voor in schelpen, het heelal, dna, draaikolken enz.,
de menselijke geschiedenis van de vorm gaat terug tot de oude Kelten en Grieken.
In twee dimensies, is een spiraal een boog dat om een vast punt draait
met een constante toenemende of afnemende afstand tot dat punt.
Dus de spiraal representeert de vooruitgang van het leven als het weg draait van het middelpunt,
of een terugkeer naar het centrum van creatie in de ander richting.
In het laatst genoemde aspect belichaamt het een doolhof dat leidt tot het geestelijk centrum.
Het is een symbool van kracht en toonbeeld van onderliggende creatie van evolutie en zelf transformatie.
Een spiraal dat draait om zijn middelpunt met de klok mee mag constructief
beschouwd worden en in de andere richting destructief.
Spiralen zijn gevonden in bijbelse wervelwinden, in ceremoniële dansen
( een in- en uit waarts spiraal representeert de cyclus van dood en wedergeboorte e.d.. )

tetragrammaton

Tetragrammaton  8716667138315


De naam van God zoals die in de vier Hebreeuwse letters JHWH aan Mozes is geopenbaard,
staat bekend als het tetragrammaton.
Dit heilige woord zou zijn afgeleid van Gods uitspraak in Exodus :
" ik ben wat ik ben ” en is een symbool voor bescherming.


theresia

Therasia, De Heilige  8716667138308


Theresia is één van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen.
Samen met de heilige Johannes van het kruis heeft ze in de 16e eeuw de orde van de Karmel hervormd.
Haar geschriften hebben de mystieke theologie ingrijpend beïnvloed,
waardoor zij door paus Paulus VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige werd uitgeroepen tot kerkleraar. 
Na een periode van schijndood genas ze uiteindelijk zonder aanwijsbare oorzaak.
Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef de bruidegom van de maagd Maria
en de voedstervader van Jezus Christus.
Ze zou de rest van haar leven een grote devotie voor deze heilige behouden.

hamer van thorhamer van thor

Thor, Hamer van   8716667138384


Dit 10 de eeuwse Scandinavische embleem stelt zowel het kruis van Christus
als de hamer van Thor, de Mjöllnir (de verbrijzelaar) voor.
Thor is de god van de donder en van de vruchtbaarheid, en in bepaalde opzichten ook van de oorlog.
Hij werd gevreesd en als het bliksemde geloofde men dat hij zijn vurige wapen uit de hemel slingerde.
De hamer Mjöllnir keert als een boemerang terug in de hand van de god als hij reuzen heeft verpletterd.
Tegelijk is de hamer van Thor echter ook een zegen-schenkend symbool,
waarmee bijvoorbeeld huwelijkssluitingen worden gesanctioneerd.
Als amulet of op graven komt de hamer voor om boze machten af te zweren.
Wanneer de hamer aan een riem rond de hals werd gedragen, was hij een amulet ter bescherming.

toeareg.toeareg. toeareg

Toeareg 8716667138377


De Toeareg zijn een Berbervolk dat in het westen van de Sahara en Sahel woont.
Als nomaden leven zij voornamelijk van de veeteelt.
Naast het bewerken van zilver, staan de Toeareg bekend om hun bewerking van leer.
Het Toeareg kruis wordt aan de kinderen gegeven als deze het huis verlaten.
Dit krachtig amulet is een vruchtbaarheidssymbool geeft geluk en bescherming.
Is het kruis met sporen van een jakhals of een oog van een kameleon bewerkt
dan zijn het symbolen voor sluwheid en kracht.


triskel.triskel.

Triskel 8716667139428


Keltisch zonnerad, schenker van levenskracht.
De Triskel werd door de Druiden benut om de energie van het leven te activeren.
Het regenereert, vereffend en verleent de drager scheppende kracht.

Trigrammen  8716667138445


Deze 8 trigrammen (Hemel, Meer, Vuur, Donder, Wind, Water, Berg en Aarde)
verenigen de polariteitsleer met de Chinese voorspellings- kunst van het I-Tsjing.
Het gecombineerde symbool is uitdrukking van de Chinese voorstelling van
mannelijke en vrouwelijke kosmische krachten die elkaar afwisselen en aanvullen
en aldus het evenwicht in de schepping in stand houden.


tumitumi

Tumi 8716667138438


Vanuit het vroegere kerngebied van de Mochica - cultuur lijfden de Chimu geleidelijk 1000 km kustgebied bij hun rijk in.
Vanuit Chan Chan, hun rijkelijk van water voorziene, in de woestijn gelegen hoofdstad, regeerden de Chimu-heersers
over een strak gelaagde samenleving, waarin alle getalenteerde ambachtslui in zeer hoog aanzien stonden.
Het Chimu-rijk stoelde op complexe irrigatie en verrijkte zich door veroveringen van naburige culturen zoals die
van de Chancay, de Ica-Chinca en de Sican.
Op het hoogtepunt van hun cultuur versierden de Chimu hun kledij en gebruiksvoorwerpen met fijn bewerkt goud,
weefden ze textiel van onovertroffen schoonheid en streden ze om de macht met de Inca’s in de hooglanden.
De Tumi is een ceremonieel mes dat werd vervaardigd door een Chimu kunstenaar en diende als beschermheer
voor gezondheid en geneeskracht.
Het dragen ervan brengt geluk, gezondheid en onsterfelijkheid.