Deze sieraden zijn ook te koop op onze webshop http://www.symbolische-sieraden.nl/

 

gabriel

Gabriel, Aartsengel  8716667139596


Beschermer van het westen.
Correspondeert met het element Water.
Beschermer van de boodschappers.
Engel van de wederopstanding, genade en vrede.

gaia.gaia.gaia.gaia.

Gaia          8716667139589


Gaia of Gaea is een figuur uit de Griekse Mythologie.
Zij is de oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de dingen.
De Chaos bevatte alle basis bestanddelen, de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.
Daaruit ontstond o.a. Gaia.
Gaia, de godin van de natuur, werd afgebeeld als een mollige vrouw, vaak oprijzend uit de grond, altijd eraan verbonden.
Volgens de Griekse sagen en mythen bracht Eros Gaia ertoe zich te verbinden met het water en de lucht,
en zo bracht zij de zee (Pontus) en de hemel (Uranus) voort

ganeshaganesha

Ganesha     8716667139572


Ganesha is de god van de wijsheid en de letterkunde ( uit de Indische mythologie ),
zoon van Shiva en Parvati. Hij wordt altijd aangeroepen bij de start van een reis,
nieuwe onderneming of feest omdat hij alle problemen uit de weg weet te ruimen.
Ganesha wordt voorgesteld met de kop van een olifant, een gebroken tand,
een dikke buik en vier armen.

gebedswielgebedswiel

Gebedswiel   8716667139565


In het hindoeïsme en boeddhisme is het gebedswiel een ritueel hulpmiddel.
Het bevat de mantra “om mani padme hum”, die vele malen op een stuk papier staat geschreven.
Een mantra is een heilige klank, die symbolisch een bepaalde goddelijke energie tot uitdrukking brengt.
Mantra’s kunnen hardop worden gesproken of in gedachten als klank.
Telkens als het wiel wordt gedraaid, wordt de mantra actief.

gerardus

Gerardus, De Heilige    8716667138568


Als zoon van een kleermaker meldde hij zich als lekenbroeder bij een gemeenschap van kloosterlingen die een gelofte hebben afgelegd.
Daar vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk.Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk. Tijdens zijn leven had hij vele visioenen. De H. Gerardus is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen.

ghanta belghanta bel

Ghanta bel    8716667138551


De bel vertegenwoordigt het vrouwelijke aspect en de wijsheid van leegte. De bel heeft, van boven gezien, de vorm van een mandala.
De tempelgrond wordt beschermd door drie ringen, een ring van vuur een van vajra's en een van lotussen.Dan zie je de versierselen aan de buitenkant van de tempel en treed je binnen.Hier tref je weer beschermende ringen aan en in het centrum zit de boeddha vorm waarop je mediteert.De bel staat voor een lang leven.Boven op de bel is een halve vajra bevestigd. Dit is de vajra van de realiteit.
Een vajra en een ghanta zijn verplicht voor de tantra-beoefenaar.

god onze vader

God, Onze vader    8716667138537


Het concept God in het christendom bestaat uit 3 aspecten en wordt gezien als de
Drie-eenheid: God de Vader;Jezus, de Zoon;en de Heilige Geest.
God de Vader is de Hemelse Vader, de schepper van hemel en aarde.
Dit aspect van God komt overeen met de God van het jodendom.
De mensen zijn geschapen naar Zijn beeld; de mensheid wordt gezien als kinderen van God.
Jezus, de zoon wordt gezien als de Zoon van God.
De Heilige Geest wordt beschouwd als de Geest van God.
De Heilige Geest wordt doorgaans gesymboliseerd in de vorm van een duif of een vuurvlam.

heksen runen.

Heksen Runen 8716667147478


De Vikingen gebruikte het Nordic rune schrift zoals gebruikt in deze hanger.
De runen representeert een alfabetisch en magisch systeem
dat in een oneindige cirkel de energie van het noorden oproept.
De heksen runen symboliseert de kracht van de vier elementen water, vuur, aarde en lucht.

 

Heksen Bezen  8716667147454

 

hesselbjerg amulet

Hesselbjerg amulet  8716667138520


Dit amulet is gevonden in Hesselbjerg te Denemarken.
Het origineel was van staal en combineert een sikkel voor een goede oogst,
een Thor’s hamer voor bescherming, en een vuur ijzer voor warmte van huis en aarde.
Dit amulet wordt verondersteld een “3-voudig Thor’s hamer” amulet te zijn,
waarbij alle drie de symbolen geïnterpreteerd kunnen worden als emblemen van de god Thor.
Met uitzondering van de Thor’s hamer welke je kent om donder mee te maken,
representeert de sikkel de functie van de patroon heilige voor boeren,
en de vuurstrijker representeert zich als maker van bliksem.

hon sha ze sho nen

Hon Sha Ze Sho Nen (Reiki)   8716667138575


Het symbool van de afstand.
Dit teken wordt gebruikt wanneer reiki wordt ingezet over een
grote afstand in tijd (verleden,heden,toekomst),
maar ook wanneer er letterlijk een afstand moet worden overbrugt.

Horoscoop in Chinees
Zie: Chineese jaar tekens.

oog van horusoog van horusoog van horus

Horus, Oog van  8716667139350


Het heilige oog van Horus (god van de hemel) is het symbool voor de voorspellingen en de
wijsheid die men kan bereiken dankzij het zinnelijke beschouwen van de wereld.
Het is symbool van de eeuwige waakzaamheid en belichaamt de constante
aanwezigheid van de goden die alles zien.
Als hanger beschermt het voor de boze blik van de goden, van meerderen en voor mensen
die volgens de legende het lot ongunstig kunnen beïnvloeden.

hoop geloof liefde


Hoop, geloof en liefde 8716667139824


Het anker is een teken van hoop.
Het kruis verwijst naar het lijden van Christus, en hier het teken van geloof.
Het hart is het symbool voor liefde dat door iedereen over de gehele wereld wordt gebruikt.
Van oudsher is in meerdere culturen het hart gekozen als teken van liefde en gevoel.


hotei

Hotei  8716667147416


Een van de zeven Japanse sjintô- geluksgoden Shichi-fukujin, bescherm god van de zwakken en de kinderen.
Zijn dikke buik is een symbool van zijn vrolijk karakter, geluk en vrijgevigheid.
Zijn vriendelijkheid voor zwakken en kinderen komt voort uit zijn geestelijke wijsheid.

ichtus teken

Ichtus teken  8716667139480


Het symbool van de vis staat bekend als "het ichtus teken".
Onder invloed van het geheime karakter van het vroege christendom, een gevolg van de christenvervolgingen
door de Romeinse staat, ontstonden symbolen die door niet-christenen op het eerste gezicht niet worden herkend.
Binnen de eigen kring was de betekenis wel bekend en de symbolen
werden dan ook gebruikt om erachter te komen of iemand (ook) christen was.
Dus de beginletters van Jezus Christus, Gods Zoon en Redder vormen in het Grieks het woord ICHTUS = VIS.
Tegenwoordig wordt de vis ook wel voorzien van een kruis.

isis

Isis  8716667142404


Isis stond bekend als vruchtbaarheidsgodin en als een meesteres van magie.
Als echtgenoot van Osiris ontvang zij bij hem, nadat hij door zijn vijandige broer Seth gedood is,
haar zoon Horus : een mythe over het leven dat uit de dood herrijst.
Zij brengt haar kind groot in de moerrassen van de Nijl delta.
Door hem met haar vleugels koelte toe te wuiven, wekt zij Osiris op uit de dood.
Zo wordt zij de goddelijke moeder en beschermster der doden.
Zij kon door haar magische spreuken bescherming verlenen.

i-tsjing muntje

I-Tsjing muntje    8716667143166


Het Chinese waarzegsysteem waarbij men lijnpatronen interpreteert die zijn verkregen
door het gooien van duizendbladstengels of munten.
De I-Tsjing geeft vorm aan de gedachte dat alle gebeurtenissen in verleden,
heden en toekomst met elkaar samenhangen.
Het systeem is gebaseerd op 64 hexagrammen die samen alle fundamentele menselijke situaties voorstellen.

jezus.

Jezus   8716667143227


Volgens de christelijke leer is Jezus de enig geboren Zoon van God,
de door God in het Oude Testament bij monde van de profeten beloofde messias,
de gezalfde van God, die de mensen verlost van hun zonden en de harmonie
tussen God en mensen herstelt die verbroken was als gevolg van de zondeval van de eerste mensen in het paradijs.
Hij beloofde de mensen die in hem geloven, als zijnde het plaatsvervangend zoenoffer voor God
en daarmee de straf op zich nemend voor de zonden van de mensheid, te 'behouden' en 'eeuwig leven' te geven

jozef

Jozef, De Heilige     8716667139626


Bijgenaamd de Timmerman, was volgens de Bijbel afstammeling van koning David en de pleegvader van Jezus Christus.
Hij was ten tijde van Jezus geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad.
De Heilige Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders.