keltische knoopkeltische knoop

Keltische knoop  8716667139442


Dit lijnen spel zonder begin en einde geeft oneindigheid aan de Keltische knoop
en symboliseert de samenhang van alle wezens en krachten in de wereld,
maar ook van de geheime paden van het lot en de mysteries van de natuur.
Een triqueta is een Keltische knoop bestaande uit 3 punten,
gaat hier een cirkel door dan noemen we dit charm.
Drie triqueta’s waarbij van elke triqueta een punt samenvalt noemen we een triad.
Een Keltische knoop symboliseert reïncarnatie en eeuwige vernieuwing
en geeft de drager bescherming en creativiteit.

Helpt als talisman in een drie hoek.

 • Intuitie te ontwikkelen
 • alert op ingevingen te zijn
 • het innerlijke met het uiterlijke te verbinden.

Beschermt als amulet tegen

 • een eenzijdige leefwijze
 • fantasieloosheid
 • het geloof dat het leven een rechte weg is

keltische knoop

Cirkel met keltische knoop Liefde en vriendschap

Beide cirkels zijn gewijd aan de maan, dat wil zeggen, aan het onbewuste. ze zijn op het getal twee gebouwd en hebben zodoende een binding met tweezaamheid, gevoelens en hartstocht. ze werken beide op de zelfde manier.

Helpt als talisman

 • Liefde aan te trekken en naar buiten te laten stromen
 • één te worden met een geliefd iemand
 • vriendschap te sluiten en innig contact te hebben.

Keltische knoop met drie paarden (kracht)

Het paard is in de Keltische traditie één van de belangrijkste dieren. Het behoort toe aan de goding Epona en is een symbool van kracht, volharding en schoonheid. het getal drie geeft aan dat lichaam, verstand en geest met elkaar in evenwicht zijn. het wijst ook op de drievoudige natuur van het goddelijke. Werd vooral door krijgers gedragen vaak als bescherming tijdens een veldslag.

Helpt als talisman

 • moedig ten strijde te trekken (op het werk, in discussies)
 • Met lichaam, verstand en ziel in harmonie te blijven
 • iIn harmonie

Beschermt als amulet tegen

 • onevenwichtigheid
 • moedeloosheid
 • lafheid

 

keltisch kruiskeltisch kruiskeltisch kruis

Keltisch kruis  8716667139480


Het kruis is het symbool van het universum.
Het kruis staat voor de vier seizoenen, de vier windrichtingen,
de vier elementen en de mannelijke energie.
Hierbij staat de ring voor het geheel, de aarde en de vrouwelijke energie.
Dit symbool geeft eeuwig leven, geluk, elegantie en positieve ontwikkeling.

Helpt als talisman

 • Een robuuste gezondheid te krijgen en te behouden.
 • Moed en zelfverzekerheid te bevorderen
 • Zich in de bovenzinnerlijke wereld te begeven

Beschermt als amulet tegen

 • gevaren tijdens lichamelijke en geestelijke reizen
 • terugdeinzen bij woordenwisselingen.

 

 

klavertje 4

Klavertje 4   87166671336


Het klavertje vier is een teken van voorspoed, geluk en zou beschermen tegen betoveringen van heksen.
Als men het in bezit heeft, zou men heksen van gewone mensen kunnen onderscheiden
en onzichtbare feeën kunnen waarnemen.
Droomt men van een klavertje vier dan voorspelt dat een lang en voorspoedig huwelijk.
Doet een meisje een klavertje vier in haar rechterschoen dan zal zij trouwen
met de eerste man die zij tegenkomt, of iemand met dezelfde naam.
De klaver wordt in verband gebracht met St. Patrick (Shamrock) en de leprechaun.

het kruishet kruis

Het Kruis  8716667139343


Christenen verbinden er de kruisiging van Jezus mee,
met Jezus aan het kruis mag het een crucifix genoemd worden.
Een echt Latijns kruis is een symmetrisch figuur dat als het gevouwen wordt een kubus vormt.
Dit is dan een esoterisch symbool van aardse autoriteit.
Later werd het kruis het symbool van geloof.

kwan yinkwan yinkwan yin

Kwan Yin   871666741265


De Godin van barmhartigheid.
Heeft als basisfunctie het geven van advies hoe je problemen en beslissingen het hoofd kunt bieden.
Het geeft bescherming en verdiept mettertijd je inzicht in de rol die de geest door jouw leven heen speelt.
Door de verbeeldende wereld te openen, kan het je bevrijden van obsessies en dwangmatigheden.

labyrint

Labyrint   8716667139435


Bij een labyrint is het, in tegenstelling tot een doolhof, niet nodig een uitweg te zoeken.
Een labyrint heeft nl. maar één gang ( en heeft veel gelijkenis met een spiraal ),
waarin men vanzelf wordt begeleid naar het eindpunt. Hierbij is het afleggen van de weg dus net zo belangrijk als,
misschien zelfs belangrijker dan, het bereiken van het doel.
Labyrinten hebben vaak tot doel een spirituele weg fysiek voor te stellen.Het labyrint zou de levensweg weerspiegelen, steeds als men denkt het doel te bereiken blijkt het leven een andere richting te nemen. Er is dus doorzettingsvermogen nodig om het doel te bereiken.Veel Middeleeuwse kerken, zoals het beroemde labyrint van de kathedraal van Chartres,
hebben dit in de vloertegels verwerkt.

 leprechaun

Leprechaun   8716667142596


Naast een mistig stroompje in Ierland in een holle boom leeft de geheimzinnige, magische Leprechaun.
Die zo slim zijn als het maar zijn kan.
Deze elfjes met hun spitse oren, een punt hoed, omhoog gekrulde tenen een klein jasje van groen
met vaak een klaver in de hand en een pijp in de mond, zijn druk doende om niet gezien te worden.
Ze verstoppen een pot goud die ze enkel verraden als je ze kan vangen.
Maar wanneer ze die plaats zeggen, zal er iets in de plaats verdwijnen, of er gebeurt een ongeluk.
Verder zijn ze snel boos en geïrriteerd.
Maar uit de verhalen blijkt dat je goed met ze kunt praten.

levensboomlevensboomlevensboomlevensboom

Levensboom  8716667147287  8716667147348


In vele culturen komt de levensboom voor, bomen nemen over het algemeen een bijzondere plaats in bij religies.
De Druiden, Babyloniers, Hebreeuwen, Noren, Grieken, Kelten, Chinezen en
vele andere vertellen mythen over de levensboom.
De boom verenigt hemel en aarde en wordt gerespecteerd als symbool van groei, genezing en hoge leeftijd.
Bomen verbeelden de magische eigenschappen van de natuur en in verschillende
culturen herbergen ze magische wezens zoals elfen, nimfen en geesten.

Helpt als talisman

 • onzek innerlijke en uiterlijke groei met kracht te vullen.
 • te genezen doordat ons met de kracht van de boom verbinden
 • een hoge leeftijd te bereiken

Beschermt als amulet tegen

 • ontworteling
 • groeistoornissen.

 levenszaad

Levenszaad   8716667142602


Het levenszaad symbool wordt gedragen door vrouwen voor vruchtbaarheid, bescherming en zegening.
Het ondersteunt het creëren van nieuwe ideeën en opent nieuwe wegen in het leven.
Het levenszaad is het symbool voor de 7 dagen van de schepping en wordt gezien als een nivo
bij de creatie van de flower of life, dit is een geometrische vorm welke het universum symboliseert.
Het levenszaad komt in alle religies voor en is o.a. te zien in kerken en Synagogen.

 lotus lotus lotus lotus

Lotus 8716667147300 871666717157


De lotus werd het symbool van het boeddhisme.
De lotus is het symbool van reinheid, omdat hij uit de modder groeit
en toch zo prachtig blank blijft.
De acht bladeren symboliseren het achtvoudige pad van de moraal.
De lotusbloem wortelt in de modderige bodem van een vijver.
Dit veelgebruikte symbool belichaamt het idee dat mensen moeten
betrachten net zo te worden als een lotus.
De modder is het menselijk bestaan, de zuivere bloem symboliseert verlichting.
De lotus werd het symbool van het boeddhisme.
Omdat de monnikengemeenschap of sangha voortkomt uit de leer,
komt de voorstelling van een monnik die uit de lotus opstijgt veel voor

Art.nr. 35560 Luckenbooth

Luckenbooth 8716667142619


Luckenbooths waren winkels in Edinburgh, gesitueerd op de Royal Mile van St. Giles kathedraal
in de richting van de Canongate.Dit waren de eerste permanente winkels die juwelen makers huisveste en andere handelaren, in de 16e eeuw. De Luckenbooth broche is een traditioneel Schotse huwelijks broche geschonken aan de bruid door de bruidegom op hun huwelijksdag,en werd bevestigd op de shawl van hun baby om het tegen “kwade geesten” te beschermen. De Luckenbooth heeft overeenkomsten met de Claddagh ring en is ook een symbool van liefde. De Luckenbooth amulet volgt ook het traditionele thema van hart en kroon en dateert terug tot 1503. In de 18e eeuw werden deze broches vaak gekend als Luckenbooth broches,
omdat ze in St. Giles werden verkocht in de juwelen wijk.Een andere legende van de Luckenbooth is dat het een symbool is van liefde en toewijding, welke Koningin Mary van Schotland heeft gegeven aan Lord Darnley. Deze broche heeft verstrengelde harten met een kroon van Koningin Mary en een Schotse distel.

maan fasemaan fase

Maan fase  8716667142626


Omdat de Moedergodin de volledige cyclus van het leven beheert,
is ook het symbool van de maansikkel met haar geassocieerd.
Zeer vaak verschijnt de Moedergodin ook in drie aan elkaar verwante vormen,
de jonge vruchtbare vrouw : staat voor groei, bewondering en leven,                       
de moeder : staat voor de rijpe vrouw, stabiliteit, sterkte en leven
en de oude vrouw : staat voor wijsheid, rust, dood en het einde, die met
opeenvolgende maanfasen wordt samengevoegd.
Zo'n typische triade verwijst dan naar het scheppende,
in stand houdende en vernietigende aspect van de oermoeder.
Dit symbool werd vaak gedragen door hoge priesteressen en staat voor
vrouwelijke energie, mystiek, fysieke bekwaamheden en voor de levenscyclussen

maangodin.

Maangodin 8716667139176


Vereerd door de eeuwen heen als Grootbrenger, Meesteres van de Magie.
En als beschermer is de godin nauw verbonden met de maan.
Zij beweegt ons zoals het getij het water beweegt van de zee.
De maangodin belichaamt vrouwelijke wijsheid.
Plaats iets dierbaars in haar armen dat je wilt voorzien van haar energie.
De lijn rond de basis is van ‘De last van de ster godin’ en zegt :
“Ik ben de ziel van de natuur die het leven geeft aan het heelal.”

 maneki neko maneki neko

Maneki Neko, Gelukskat  8716667139169


Over de oorsprong van het Japanse gelukskatje Maneki Neko doen verschillende legendes de ronde,
maar allemaal hebben ze één ding gemeen : miserabele omstandigheden, die door de aanwezigheid van een kat in voorspoed worden omgezet.Het geluk zit in een klein katje....... Als Maneki Neko zijn rechterpoot heft, belooft hij fuku, d.w.z. geluk en vreugde;
de linkerpoot zorgt voor sen ryo, veel geld. De zwarte Maneki Neko brengt gezondheid, een gouden kat rijkdom en een witte kat blijdschap. Wordt de wenkende kat op het lichaam gedragen, dan brengt hij
geluk aan zijn eigenaar en is hij in staat onheil af te wenden

maria.

Maria, De Heilige maagd  8716667139183


Maria is wel de meest bekende heilige. We kennen haar als de moeder van Jezus.
Zo lezen we in het Lucas evangelie dat als zij nog niet gehuwd is maar wel samen woont met Jozef,
van de engel Gabriël de boodschap ontvangt dat zij een zoon zal baren.
Na enige twijfel accepteert zij de opdracht om Gods zoon ter wereld te brengen.
Ze gaat op bezoek bij haar nicht Elisabeth die ook een zoon verwacht, de heilige Johannes de Doper.
De geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem, wordt nog steeds gevierd.
Schenk vertrouwen aan Maria en weet, ze is altijd aanwezig aan je zijde.
Hoe meer je daarvan overtuigd bent, hoe dichter ze tot je nadert.
Zo onderga je de uitstraling van haar gemoedrust en vrede.

man symbool

Man symbool  8716667139138


Mars, het symbool van mannelijkheid en representeert de kracht van de man.

Art.nr. 30439 Mercurius stafArt.nr. 30437 Mercurius stafArt.nr. 30438 Mercurius staf

Mercurius staf, Caduceus 8716667139121


Ook Caduceus genaamd symboliseert vrede, bescherming en genezing, vooral de eenheid,
die bereikt wordt door de verzoening van de tegendelen.
Tot op heden gebruikt als medisch symbool
(al gaat dit gebruik voorbij aan de dieperliggende alchemistische
symboliek van eenheid, zoals hieronder beschreven).
De slangen staan voor alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum :
mannelijk/vrouwelijk, zon/maan, ziel/geest
of in alchemistische termen : Sol/Luna en zwavel/kwik.
De staf zelf staat voor de as tussen de hemel en de aarde, boven en beneden.
De vleugels, kroon of Franse lelie staan resp. voor transcendentie, goddelijke autoriteit en drie- eenheid.

Art.nr. 30721 Merkaba

Merkaba  8716667139145


Merkaba is een krachtig symbool met bijzondere genezende en beschermende eigenschappen.
Het Merkaba hangertje ligt ten gronde aan de stroom van Prana energie
(energie van levenskracht) die door ons lichaam vloeit.
Door gebruik te maken van de oude Prana adem techniek,
zijn we in staat de Pranastroom door de hersenstam in het centrum van onze hersenen te herstellen.
De Merkaba ondersteunt ons in onze spirituele groei en verbindt ons met ons hoger zelfbewust zijn.
Het geeft ons de mogelijkheid onvoorwaardelijk liefde te voelen, dus om onszelf als wel andere te genezen.
De Merkaba geeft ons de mogelijkheid om harmonieuze realiteit te creëren waar we naar verlangen.
Vernieuwde studies en beoefening van de Merkaba komen na zovele jaren,
door verschillende bronnen onderdrukt te zijn wereldwijd aan het daglicht,
waaronder het oude testament, Karbala en zelfs de traditionele tarot kaarten.

messiaans zegel

Het Messiaanse zegel  8716667139374


Dit recentelijk gevonden symbool is gevonden in Jeruzalem en is bijna 2000 jaar oud.
Deze onthult de joodse aard van de gelovige in de Messias Jezus in de eerste eeuw van de christelijke jaartelling.
De zegel bestaat uit een menora (een kandelaar) waarvan de voet van de kandelaar is verweven met de staart van de vis.
Waardoor er een davidster in het midden ontstaat.
De vis is een Christelijk symbool en werd in de tijd van Christenvervolgingen gebruikt
als verborgen herkenningsteken van ware Christenen.

michae

Michaël, Aartsengel  8716667139398


Michaël en zijn engelen voerde oorlog tegen de draak, maar hij kon geen stand houden.
Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
Hij is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermheer van de Christenen.
In het latere volksgeloof begeleide hij de zielen die gestorven zijn op hun weg naar de hemel.

Art.nr. 30245 Mitsu Domo

Mitsu domo  8716667139404


De drievoudige werveling zoals in de triskel komt in bijna alle culturen voor.
Mogelijk komt deze verspreiding door de volksverhuizingen van weleer.
Dit bewuste symbool is een Japanse triskel.
De drie in elkaar overgaande cirkels stellen de loop van de zon aan de hemel voor :
dag, schemering en nacht.
Oorspronkelijk was dit een gelukssymbool maar nu wordt het gebruikt voor bescherming.

 het oog het oog

Oog, Het 8716667147447


Het oog ontvangt niet alleen licht ,maar staat ook voor geestelijk waarnemingsvermogen.
Het zou ook bepaalde krachten uitstralen en is op grond daarvan symbool van spirituele expressie.
Onder andere in Egypte wordt de zon als gestileerd oog uitgebeeld dat waarde als amulet heeft.


Ouroboros

Ouroboros 8716667139350


De slang die in zijn eigen staart bijt symboliseert de cyclische aard van de natuur, het eeuwige
terugkeren en de eenheid van alles. Doordat de slang een grote ouderdom kan bereiken staat deze voor
gezondheid en vitaliteit en is het symbool van genezing.
Slangen worden in sommige culturen als goden vereerd en staan symbool voor het eeuwig leven
omdat de slang ieder jaar zijn oude huid afwerpt waardoor het lijkt alsof uit
de oude slang een nieuwe slang te voorschijn komt.
Bij Egyptische tempels en graftomben staat de slang vaak aan weerszijde afgebeeld en dient
dan als beschermer en bewaker.


orthodox kruis

Orthodox kruis  8716667139343


Dit kruis is een aanvulling op het Latijnse kruis, met een kleine balk bovenin met het opschrift "INRI" ,
( "Jezus van Nazareth, koning der Joden"), en onderaan een voetensteun.
De symboliek van dit kruis wordt door oud Russische orthodoxen als volgt uitgelegd:
de verticale balk symboliseert de stamboom
van de mensheid vanaf Adam tot aan het einde der tijden.
De kleine horizontale balk symboliseert de onzichtbare wereld, de wereld der engelen.
De grote balk symboliseert de zichtbare wereld, de Aarde, en daarmee ook de mensheid.
Christus heeft, door alle zonden der mensheid op zich te nemen, de hele schepping omarmd en verlost van de erfzonde.
In de traditie van het Oosterse Christendom wordt het kruis niet als symbool gezien van het lijden van Christus,
maar als een symbool van overwinning - de overwinning van Christus over de dood.