dai ko myoDai Ko Myo  8716667147461


Is het “master” symbool. De essentie van dit teken is het licht van boeddha. Het geeft vergrote wijsheid en helderziendheid aan. Dit teken wordt gebruikt voor het helen van de ziel,
op het niveau van de blueprint waaruit het lichaam voortkomt

davidsterdavidster

Davidster  8716667147133


De davidster is het symbool voor de zichtbare en onzichtbare wereld. Hij symboliseert het statische evenwicht tussen de tegenstellingen, hun wederzijdse aanvulling en hun invloed op alle natuurverschijnselen. In de 17de eeuw werd dit het symbool van het jodendom, de koningen van Israël en Juda. Hij verwijst naar de stand van de sterren waaronder men de Messias verwachte,
alsook op de zes werkdagen en de heilige dag sabbat.

disteldistel

Distel
De distel is het nationale embleem van Schotland. Tijdens het regeren van Alexander III van Schotland, probeerde  (1241-1285) Koning Haakon van Noorwegen Schotland te veroveren.
Er wordt vertelt dat de Noren tijdens de nacht probeerde aan te vallen, maar bloot voets, stapte deze op de distels. Ze schreeuwde het uit van pijn, waardoor de Schotten gewaarschuwd
werden en de mogelijkheid hadden om ze te overwinnen. De distel werd toen het Schotse nationale symbool. Distel is een vuur-kruid en representeert een moedige verdediging en diep gewortelde idealen.

draak

Draak
De draak, is een van de meest bekende dieren uit de oude mythologie en is in vele culturen terug te vinden. Vaak beschermt de draak als vechter of geluksbrenger tempels en schatten tegen demonen. Het bezit magische - en spirituele krachten en symboliseert wijsheid. Het neemt de energie van de aarde en de levenskracht en ondersteund geestelijk en mentale creativiteit.

dromenvanger

Dromenvanger
De door dromen, vooruitziende blikken zijn gewild, verhalen vertelt,  geschiedenis gemaakt, en de richting voor het leven is bekend. Dromen is een ogenblik door brengen met levensgeesten,
welk advies ook gegeven wordt in de droom, zou gevolgd moeten worden.  Het geloof van de dromenvanger varieert tussen de verschillende stammen, echter het geloven is hetzelfde.
Kleine dromen vangers werden vaak aan kinderen gegeven om boven hun bedje te hangen.
De dromenvanger wordt traditioneel van wilg gemaakt, en gevormd als een cirkel.  Het web, dat geweven is aan de wilg is gemaakt van pees. Over het algemeen hebben ze stukjes leer met veertjes eraan bungelen.  Andere tekens kunnen worden toegevoegd als speciale dromen of medicijnen nodig waren  voor diegene waar de droomvanger voor gemaakt werd.
- Veren                                          ; dromen zijn er om uit te komen.
- Salie, ceder, medicijnen bundel   ; bescherming                  
- Kristal of stenen                           ; geestelijke kracht of genezing                 
- Turkoois                                      ; lichamelijke kracht en genezing     
- Bont                                           ; warmte en comfort.                     
Alle slechte dromen worden gevangen in het web van grootmoeder spin,en zullen omkomen in het eerste licht van de vader zon;de goede, onderwijzende droom, welke de weg weet, gaat door het web,glijdt langzaam langs de veer naar beneden naar de dromer zonder deze te storen.
Plaats je droom vanger boven je bed, stel je er zeker van dat het eerste licht Vader zon door het web van Grootmoeder spin gaat, en weet dan dat je dromen waarheid kunnen worden.
Prettige reis...


Druiden kruis

Druiden kruis
In oude Keltische culturen waren de Druiden de culturele en intellectuele elitezoals priesters, genezers, geleerden, wetenschappers en magiërs. Het schenkt de drager van dit kruis genezing, gezondheid en bekwaamheid.

 

druga

Durga
Durga is haar naam als Parvati overgaat naar een woeste verschijningsvorming
en is een onoverwinnelijke krijgsgodin, ze strijdt tegen de demonen die de wereldorde bedreigen.
Als ze kwaad is, komt Kali (de zwarte godin) uit haar mond. Ze wordt vaak afgebeeld met vier, acht, tien of twintig armen,met in haar handen de vele wapens die de goden haar hebben gegeven
(waaronder de lotusbloem, een discus, een bliksemflits en een drietand) en een derde oog op haar voorhoofd.Ze rijdt op de tijgerin Dawon en beeldt mudras uit met haar handen. Durga kent geen angst en is geduldig, ze behoudt zelfs in het zwaarste (spirituele) gevecht
haar gevoel voor humor en kan een woeste en geduchte beschermgodin zijn

 

eenhoorneenhoorneenhoorn

Eenhoorn  8716667147560   8716667147546

 


In vroegere tijden werd de eenhoorn afgespiegeld als een afschrikwekkend beest in driftige razernij.
Maar evolutie heeft te maken met metamorfose en transformatie. Door deze evolutie bevindt onze tegenwoordige eenhoorn zich ook op een hogere trap van volmaaktheid en als symbool van de nieuwe tijd wordt de eenhoorn als schitterende kern van geestelijke verlichting gezien.
Het is een sneeuw wit paard met gazelle poten en een enkele lichtende hoorn, die statig uit zijn voorhoofd ontspringt. Het paard is in de mythologie het beeld van de intelligentie, het temperament en de hartstocht. Door transformatie wordt de sneeuw witte eenhoorn het symbool van een verheven, gezuiverde intelligentie.

eindeloze knoopeindeloze knoop


Eindeloze knoop
De eindeloze mystieke knoop ( Skr. Sjrivasta ), een van de acht
boeddhistische gelukstekens, is een symbool van een lang leven, dan wel een gestileerde weergave van boeddha’s darmen of van een overwonnen vijand. Oorspronkelijk was de Sjrivasta misschien een teken op de borst van een Visjnoe. In het boeddhisme is de ‘mystieke knoop’ een van de acht schatten; zij symboliseert  de duur van het geestelijke leven, de nimmer eindigende wijsheid en waakzaamheid. Of; onontwarbare knoop staat voor continuïteit, lang leven en eeuwigheid.
Deze knoop wordt vaak verwerkt in huwelijkskleding en sieraden. Waar je gaat waar je staat je blijft altijd met elkaar verbonden.wordt veel gegeven als kinderen 18 worden of het huis uit gaan.

elfjeelfjeelfje

Elf
Een elf is een wezen met een haast boven natuurlijke schoonheid met punt oren en vleugels
uit de Noordse mythologie en wordt beschouwd als een licht- of natuurgeest met boven natuurlijke krachten. Elfen leven doorgaans in bossen, aan rivieren en bronnen maar soms ook ondergronds.
Ze bezitten grote wijsheid zijn goedaardig en helpen de mens.


engel.engel.engel.

Engel  8716667147553


In verschillende religies treden engelen (welke geslachtloos zijn), op als bediendes of beschermers van de mens, maar gewoonlijk als boodschappers van God, en beschikken over bovenmenselijke capaciteiten en eigenschappen. In de christelijke traditie verkondigde de aartsengel Gabriël aan de Maagd Maria dat ze de Messias ter wereld zou brengen.Volgens de islam zou Mohammed de Koran van de aartsengel Djibril ontvangen hebben met de opdracht deze van buiten te leren.

engel.

Engelbewaarder
Een beschermengel is een engel die het beschermen en begeleiden van een bepaalde persoon als taak heeft. De overtuiging dat God een geest zendt om op elk individu te letten, was een algemeen geloof in de Oud Griekse filosofie. Sommige heiligen beweerden dat zonden de beschermengelen
zouden wegjagen en dat de goeden beschermengelen hebben. Het geloof in het bestaan van beschermengelen maakt deel uit van het katholieke geloofsgoed.

ennegramm.

Enneagram
De negenpuntige ster (enneagram) staat in sommige soefi-tradities voor de aanwezigheid van God. In het Bahaí geloof heeft de ster een gunstige nummerieke betekenis. De stichter van Bahaí nam de naam Bahaullah aan, letterlijk glorie (baha) van God (Allah). De nummerieke waarden van de Arabische letters voor baha zijn opgeteld negen. Een onregelmatige vorm van het enneagram wordt in de New Age gebruikt voor persoonlijkheidstypes: het enneagram van persoonlijkheid.

 

fatima handjefatima handjefatima handje

Fatima, Handje van

8716667146679

8716667146662


In de islam betekenen de vijf vingers van de hand;
geloofsverkondiging, gebed, pelgrimage, vasten en liefdadigheid (de vijf deugden).
In de islamitische wereld is het geluks brengend `handje van fatima’ een geliefd amulet

feniksfeniksfeniks

Feniks
De Feniks ( Phoenix ) is een vogel die in de vele mythologieën
van o.a. het oude China, Egypte, Griekse en Christendom voorkomt.
Men geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden.
Hij zal dan bovenin een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden.
Door de geur van de kruiden zal hij opnieuw geboren worden.
Het wordt veronderstelt een van de meest ontwikkelde wezens te zijn die constant
kunnen herrijzen door het kennen van de wet van onsterfelijkheid.
Dit is het symbool van onsterfelijkheid en bron van inspiratie.

schijf van festosschijf van festos

Festos, De schijf van 4052286741227
De schijf is gevonden in de plaats Phaestos op het Griekse eiland Kreta, in het begin van de 20ste eeuw.Men denkt dat de schijf dateert uit 1600 voor Christus.De schijf is gemaakt van keramiek en heeft een doorsnee van 16cm en is dubbelzijdig.
De tekst van de schijf is geprint met verwisselbare symbolen en is geschreven van buiten naar binnen.
45 verschillende symbolen zijn er op gebruikt, met een totaal van 242 symbolen,de woorden zijn verdeeld door verticale lijnen.De geschreven taal is het Grammatica B, de eerste Griekse geschreven taal.Sommige mensen die de schijf bestudeerde denken dat het de beschrijving is van het succes van Hercules,maar ook dat het de evaluatie is van de menselijke natuur of geloven dat de symbolen weer indirect een relatie hebben tot de ster Sirius.

flower of life

Flower of life
Flower of life is goed voor genezing en helpt een verbinding met het hogere zelfbewust zijn te maken.
Daar waar wiskunde, geometrie en spiritualiteit samen komen. De vorm “flower of life“ is een geheimzinnige vorm, die als vrucht van het leven bekend is, die uit 13 sferen bestaat, die vele wiskundige en geometrische wetten inhoud. Deze wetten representeren het heelal.De “flower of life” is een van de krachtigste heilige geometrische vormen. Als U de “flower of life” aan iemand schenkt, dan is het alsof U diegene het gehele heelal in een sieraad schenkt. De “flower of life” kan in alle grote religies van de wereld worden terug gevonden. In Egypte, de oorsprong van alle monotheïstisch religies, kan de “flower of life“ in de oude tempel van Abydos worden gevonden.In Israël vindt men deze in de oude synagoge in Galill en Mesada. Men heeft van fysische en psychologische veranderingen na het dragen van de hanger verteld, verhoogde hartslag,profetische dromen, verbroken illusies, de werkelijkheid zien zoals deze is en zich verlossen van jaren van angste

 

futhark.

Futhark
Dit runenschrift is een van de oudste Noord-Europese geschriften dat gebruikt werd door de Vikingen.
Ook wel Elder Futhark genoemd, welke uit 24 karakters bestaat en afgebeeld zijn op deze amulet.
Deze tekens werden voornamelijk gebruikt bij het voorspellen van de toekomst en voor het aangeven
van goede of slechte perioden voor het nemen van besluiten, het plannen en beramen van acties.
‘Rune’ betekent ook mysterie of geheim. Bij het voorspellen werden ze in een willekeurige volgorde gerangschikt. Een speld kan in het midden over de cirkel worden gelegd: door het draaien van de cirkel kan men de eigen toekomst voorspellen.
Deze Rune-cirkel versterkt de intuitie en helpt om de juiste beslissingen te nemen.