alfa en omega

Alfa en Omega
Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet
en is een uitdrukking uit het christendom die Jezus symboliseert.
In Openbaring zegt Jezus: "Ik ben de alfa en de omega."
In Openbaring wordt Jezus aangeduid als "de eerste en de laatste", wat hetzelfde betekent.
Het teken XP in het midden staat voor het Christusmonogram
en zijn de eerste twee letters van de naam Christus in het Grieks ( ΧΡΙΣΤΟΣ).
Deze talisman drukt de hoogste goddelijke wijsheid en kennis uit dat zich vervat tussen
de eerste en laatste letter van het Grieks alfabet en is een symbool voor wijsheid en triomf

 

Amazone bijl

Amazone bijl  8716667138780


De dubbele bijl werd gebruikt als werktuig, wapen en bij het offeren van dieren.
Al in voorhistorische tijden geheiligd vanwege de associatie met de hemel - en weer goden.
Wanneer de beiden scheden halve maanvormig geslepen zijn duidt dit ook op symboliek met de maan.
In de stenen van oude paleizen op Kreta werden dubbele bijlen gegrift, wellicht als teken voor
de goddelijke bescherming die de gebouwen genoten.
Als wapen zou de dubbele bijl Klein Aziatisch van oorsprong kunnen zijn.

AnkhAnkhAnkh

Ankh (leverbaar in zilver en goud)  8716667146655


Het Egyptische levenskruis Ankh is het symbool en attribuut van alle onsterfelijke goden.
In de geschreven taal symboliseert het, het hiëroglief ‘leven’.
Volgens de oude Egyptische symboliek moet het zorgen voor onsterfelijkheid en gezondheid.
Het was de sleutel voor het paradijs, voor de vereniging met de goden en voor een gelukkig leven.
Tegelijkertijd herstelt het, het energieke evenwicht en voert alle schadelijke golven af uit het lichaam.

Antonius

Antonius, De Heilige 8716667139633


Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de kloosterorde
sloot hij zich bij hen aan. Zo verkondigde hij in Noord-Afrika het Christelijke geloof onder
de moslims en later ook in Frankrijk en Italië.
Tot priester gewijd vonden veel gelovigen door zijn toedoen de "juiste" weg terug.
Hij is de patroonheilige van vrouwen en kinderen, armen, verloren voorwerpen,
bakkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk en koorts.
Gebed tot de H, Antonius
Roemvolle H. Antonius, bevoorrechte vriend van Jezus, met de diepste
eerbied voor U neergeknield, bid ik U, wil mijn patroon of beschermer wezen.
Ik leg in uw handen de zorg voor mijn lichaam en mijn ziel, voor al mijn ondernemingen.
Bescherm mij in het leven en geef mij uw bijstand in het uur van mijn dood.
Amen.

Asjanti

Asjanti 8716667146778   4052286741241


Ook wel maangodin genoemd.Het Asjanti-volk behoort tot de talrijke volkeren van de Akan groep.
De religie der Akan van Ghana verraadt duidelijk de invloed van het oude Egypte,
dat West-Afrika via Libië in vele opzichten cultureel heeft bevrucht.
In de eerste fase van hun cultuurgeschiedenis waren de Akan matrilineaal georganiseerd
en kenden als hoogste godheid de Maangodin, terwijl in hun staatkundige organisatie
de Koningin Moeder de representante en zelfs de incarnatie van de Maangodin was en
als zodanig een centrale rol in het leven van de gemeenschap speelde.
Zij bezat de Akan staat, die door de Koning slecht geregeerd werd.
De naam van de maangodin is Nyame.
Haar ideogram was de Akuaba, bestaande uit een drie-vierhoekig lichaam en een cirkelvormig hoofd,
verbonden door een recht staafje als nek.
De driehoek symboliseert Nyame als heerseres over de hemel, aarde en onderwereld.
De ronde schijf symboliseert de maan.
Ook na religieuze omwentelingen is deze maanreligie blijven doorwerken en
daarvan levert het akuaba beeldje onder meer het bewijs.

De Akan gebruiken akuaba beeldjes voor verschillende doeleinde, o.a. voor vrouwelijke vruchtbaarheid.
Onvruchtbare vrouwen kregen het van een priester en droegen het in een omslagdoek op hun rug.
Ook door zwangere vrouwen werd het gedragen met het oog op welgeschapen kroost.

 

atlantis.Atlantis

Atlantis  8716667138759


Deze ring vindt zijn oorsprong 5000 jaar geleden in de stad Luxor, in de Vallei der Koningen.
Het is een van de meest geheimzinnige voorwerpen uit de wereld geschiedenis.
Oorspronkelijk zou de ring afkomstig zijn van Atlantis en bij de ondergang door de
vluchtende bewoners zijn meegenomen naar Egypte.
In 1922 werd het graf van Toetanchamon geopend, op een klei-tablet waarmee
de grafkamer was verzegeld stond de tekst
"De dood zal met zijn vleugels treffen al wie de eeuwige slaap van de Farao stoort“.
Maar liefst 17 leden van de expeditie die dit graf opende stierven.
Echter de Britse archeoloog Howard Carter bleef in leven doordat
hij de Atlantis ring als talisman droeg.
De ring was gevonden in de dodenkamer van de opperpriester Jua en zou bescherming
bieden tegen invloeden van buitenaf.
De ring ontleent zijn krachten aan de geometrische vormen,
die zijn gerangschikt volgens een bepaalde esoterische orde.
De atlantis ring kan dienen voor :
Bescherming : versterkt de aura, beschermt tegen elektrische velden en andere vervuiling.
Genezing : handhaaft het evenwicht van de chakra‘s waardoor de aura in balans komt,
en beschermt zo beter tegen “aanvallen” van buitenaf.
Versterking : Versterkt de intuitie en het gevoel, geestelijke en paranormale gaven.

aum AumAum in lotusaumaumaum

Aum ( Er zijn verschillende aum in zilver en goud leverbaar)   8716667146785


Het heilige Om-teken of AUM is het meest sacrale geluid voor de hindoes en ligt
aan de oorsprong van alle gebeden of mantra’s.
De 3 stelt de drie godheid voor van schepping, bewaring en vernietiging.
De O de stilte van de eenheid met god.

Azteken kalender

Azteken kalender 8716667139336


Deze machtige kalender uit steen wordt ook wel de “zonnesteen” genoemd en geeft het huidige tijdperk aan,
beweging is samengesteld uit tekens die de voorafgaande tijdperken aangeven : Water, Jaguar, Regen en Wind.
Deze tekens zijn opgenomen in de oneindige ring van de 20 tekens, die tegen de wijzers van de klok in loopt
en die zelf omsloten wordt door twee jaarslangen.
In dit geheel worden alle posities in de tijd bepaald door andere, en ze bepalen op hun buurt ook weer anderen.
In de Azteken religie en mythe was een nauwe band tussen de goden en de kalender,
die twee cycli kende: een zonnecyclus van 365 dagen en een rituele cyclus van 260 dagen.
Elke dag was van een andere god, die het lot dan bepaalde.

 

Bodhi boom blad

Bodhi boom blad  8716667146808


De bodhiboom, ook wel 'banyan' genaamd is een heilige boom voor boeddhisten.
Onder deze boom bereikte Gautama Boeddha, de geestelijk leraar en stichter van het
boeddhisme, 'Bodhi' ( opperste kennis, verlichting, ontwaking ). Siddhartha Gautama
bereikte het Boeddhaschap terwijl hij al zittend aan het mediteren was onder deze boom.
Daarom wordt de bodhiboom 'de boom der ontwaking' beschouwd als heilig en staat
het symbool voor het bereiken van verlichting.

 

BoeddhaBoeddhaBoeddhaBoeddhaBoeddhaBoeddha

Boeddha ( zilver en goud) 8716667147324    8716667146792  8716667139442

 


De benaming voor wie de `verlichting’ heeft bereikt en daardoor in volledige rust
en volmaakte innerlijke vrede ( het nirvana ) is getreden.
De belangrijkste boeddha is Siddhartha Gautama, de stichter van het boeddhisme
en het voorbeeld voor alle boeddha’s.
Deze zittende boeddha op een meditatie troon, met benen gekruist en voetzolen
naar boven gericht geeft de meditatiehouding weer.
Dit beeld van een zittende boeddha, de stichter van het boeddhisme, symboliseert
de spirituele groei die mensen boven het lijden van de wereld uit tilt.

 

 

 

Bride's Kruis

Bride's Kruis 8716667146815


Dit gelijkbenige kruis is traditioneel geweven van stro om het Ierse Saint Bridget te eren op de 2e Februari.
Er is een erg sterk vermoeden dat er nooit z’n personage heeft bestaan zoals St. Bridget,
maar dat het een dekmantel was voor het aanbidden van de Keltische godin met diezelfde naam.
Het kruis zelf is van het type zonnen kruis, en beide het symbool en het geweven representeert
waarschijnlijk plundering van het Christendom in Ierland.

cernunnos

Cernunnos   8716667139381


Is een Keltische god uit de 9e en 10e eeuw ook wel de 'de gehoornde' genaamd die het
idee van een universele vaderlijke god het dichtst benadert en werd vereerd door de Kelten.
Hij was de heer over de natuur, dieren, landbouw, voorspoed en de onderwereld.
Hij werd meestal afgebeeld in kleermakerszit met een mouwloos hemd en een
gevlochten halssnoer om de hals en in de rechterhand.
Vaak ook met een sacrale fakkel in de ene hand en een slang met ramshoorns in de andere.
Op de Ketel van Gundestrup staat hij afgebeeld naast een hert met hetzelfde gewei als hijzelf
terwijl hij met de linkerhand de oerslang omvat.

 

ChakraChakra pop

 

Chakra   8716667147263


Chakra betekent in het sanskriet 'wiel' of 'schijf'.
De chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus
van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen.
Door de rotatie van de chakra's wordt energie aangetrokken en weer af gegeven,
in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos.
De Chakra's dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, levensenergie.
Daardoor kunnen wij bestaan.
Ondanks dat het hele lichaam vol zit met deze chakra's werken we vaak alleen met de 7 grote chakra's.
Bij de mens liggen deze 7 hoofd chakra's langs de ruggengraat.
De 5 centrale chakra's verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam,
waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt
en de achterzijde de wils functie.
Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden.
Op het fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen en de endocriene klieren.
De andere 2 chakra’s van het etherische lichaam trekt via de zonnevlecht chakra
levensenergie uit de zon aan en via de basis chakra uit de aarde.

chalice well

Chalice well  8716667139428

 

De Chalice bron in Glastonbury, in Somerset, Engeland.

Is lang vergeleken met genezende krachten en verstopte mystiek.

Het ligt aan de zijde van een hoge rotsachtige heuvel. Een geheime berg.

En word beschouwd als een van de heiligste plaatsen in heel Engeland.

Het water van de natuurlijke bron voed bron en stroom.

De oorspronkelijke stroom kleurt rood,

en de zuster stroom die een klein stukje verder stroomt, stroomt wit.

Sommige opperen deze voorstellend als twee gezichten van de oude goden.

Het meisje- maagd en de moeder, of het in de oude dagen de bron samengaand

tot de originele heksenketel van wedergeboorte.

Een plaats tot vereniging tussen leven en dood.

En degene die drinkt van de bron niet ouder wordt.

Christelijke legendes veronderstellen dat de bron ontsprong,

toen 'Joseph van Arimathea’ de heilige graal begroef.

De beker die gebruikt was bij het laatste avondmaal, als wel werd gebruikt

bij het opvangen van het bloed van Jezus aan het kruis.

De legende zegt dat het bloed van Jezus nog in het water is en dat daarom de stroom rood kleurt.

De deksel van de chalice bron is de bron van deze stukken.

Hij is gemaakt uit 3 cirkels, twee binnen in de één.

En verdeeld door de bloedende speer, welke gezegd word om te

binden in de wereld van mystiek en magie.

Tezamen met onze meer moderne wereld of misschien een boodschap van vrede.

Met de vereniging van heidenen en christelijke werelden komen mensen samen

bij deze geheime plaats.

 

Chinese jaar teken kalender

zie Chinese asterelogie

 

Choku rei

8716667148499

 

 

Choku rei
Het reiki symbool Choku rei wordt letterlijk vertaald als
Cho : het gebogen zwaard dat een golvende lijn trekt
Ku : binnen dringen, om een geheel te verkrijgen, waar niets is
Rei : geest, geheimzinnige kracht                           

Als reiki energie moet vloeien wordt het choku rei symbool dat ervoor zorgt
dat de overdraging van genezings energie enorm versterkt gebruikt.
Het symbool verandert de kwaliteit van de levensenergie ook indien men
bij een behandeling een energieblokkade voelt,die zich in temperatuurwisseling openbaart
- vaak in koude - dan kan men op de kracht van de choku rei terugvallen om de blokkade op te heffen.
ChristofferChristoffer
Christoffel, De Heilige   8716667139435

 

Christoffel wordt meestal afgebeeld als een sterke man die door het water loopt en eenvoudig gekleed is.

Daarbij steunt hij op een staf. Op zijn schouders draagt hij het Jezus kind, dat een wereldbol in de hand heeft.

Het Griekse Christophorus betekent Christus-drager en is bekend als de patroon

van reizigers, handelsreizigers en is tevens een van de noodhelpers, hij helpt tegen onweer,

een onverwachte dood en andere gevaren.

In de middeleeuwen ontstond het geloof dat al wie opkeek naar een afbeelding van de

Heilige Christophorus die dag geen enkel gevaar liep.

Zo ontstond de gewoonte om de heilige met het kind op zijn schouders af te beelden bij de uitgang van kerken.

In de twintigste eeuw ook wel patroon van automobilisten en motorrijders.

 

Claddaghcladdagh

Claddagh  8716667148475


De claddagh ring is een traditionele Ierse vriendschapring.
Het bestaat uit een gekroond hart, dat door twee handen wordt vastgehouden.
Het hart staat voor liefde, de handen voor vriendschap en de kroon voor loyaliteit.
Aan de manier waarop mensen de ring dragen, kun je zien of de drager verloofd, getrouwd of alleenstaand is.
Aan de rechterhand : - met de punt van het hart naar je toe betekent verloofd.
- met de punt van het hart van je af, betekent vrijgezel.
Aan de linkerhand : - met de punt naar je toe, dan zeg je dat je gelukkig getrouwd bent.