Chakra Kaarsen

 

Energiegebieden van de mens; de chakra’s

Inleiding
Chakra’s zijn energiegebieden in ons lichaam. Ieder gebied heeft te maken met bepaalde aspecten van ons leven, de onderste chakra’s meer met aardse zaken, de bovenste chakra’s meer met het spirituele. De term chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel of disk. In de basis worden er zeven chakra’s onderscheiden die corresponderen met de kleuren van de regenboog. De betekenis die we aan de kleuren toekennen heeft vaak een relatie met het bijbehorende chakra.    
De chakra’s
 
  1. Basis of wortelchakra – Rood
  2. Navelchakra – Oranje en goudgeel
  3. Zonnevelchtchakra – Geel
  4. Hartchakra – Groen en roze
  5. Keelchakra – Blauw en turquoise
  6. Derde oog – Indigo of Koningsblauw
  7. Kruinchakra – Violet
 
 
 
 chakra
 

 

 

 

 

7 chakra kleuren          7 chakra's

1.      Het basis- of wortelchakra
Het basischakra is verbonden met thema’s rondom je basisbehoeften. Bijvoorbeeld je werk, je financiën, je huis, de materiele kant van je bestaan. Maar ook je gezondheid, de zorg voor jezelf en de mate waarin je succes kun toelaten.
Rood is de kleur van het basischakra. We verbinden deze kleur met de materiele kant van ons bestaan, met het vermogen om ons leven te organiseren, succesvol te zijn en de energie te hebben om dingen neer te zetten. Rood wordt ook verbonden met mannelijkheid, de mannelijke energie in ieder van ons.
Hoe zit het met jou in dit gebied? :
Sta je met beide benen op de grond en vindt je het gemakkelijk om al die ‘aardse’ zaken voor jezelf te regelen? Of wijs je het materiele af omdat je vindt dat er belangrijker zaken zijn in het leven?

2. Het navelchakra
Het navelchakra is het centrum van je emoties. In dit gebied tref je verlangen en begeerte, maar ook verslavingen. Hier voel je dingen aan (je onderbuikgevoel).  Het navelchakra is verbonden met thema’s rondom je zelfwaardering. Het is het centrum van je levenskracht, je seksuele energie. Hier maak je contact met anderen vanuit je gevoelens.
Oranje en goudgeel zijn de kleuren van het navelchakra. Oranje is de kleur van bruisende energie, van enthousiasme. Ook seksualiteit wordt met deze kleur verbonden. Goud is de kleur van eigenwaarde, zelfwaardering en eigen-wijsheid.
Hoe zit het met jou in dit gebied?
Vertrouw je je eigen gevoel? Laat je je daardoor leiden of rationaliseer je het weg?
Ben je tevreden met jezelf, is geven en nemen in balans of laat je de behoeften van anderen zwaarder tellen dan je eigen behoeften?

3. Zonnevlechtchakra
Het zonnevlechtchakra is verbonden met je wilskracht, je vermogen om te handelen en om jezelf te motiveren. Hier zeg je “Ik wil” en zet je jouw energie om in daden. Het is het centrum van je ego, het deel van je persoonlijkheid dat je je het meeste bewust bent. Het zonnevlechtchakra bevindt zich ter hoogte van je maag.
De kleur die bij het zonnevlechtchakra hoort is geel. Het is de kleur van vrolijkheid en extravert zijn. Wilskracht, zelfbeschikking en vertrouwen worden met deze kleur verbon­den. Maar ook de verwarring, het niet weten welke kant je op wilt.
Hoe zit het met jou in dit gebied?
Weet je wat je wilt en ga je daar ook voor? Of blijf je twijfelen en ben je onzeker over de dingen die je wilt doen? Waar haal je je motivatie vandaan? Ben je een doorzetter of geef je snel op?

4. Hartchakra
In het hartchakra ervaar je de liefde voor jezelf en anderen. Dit is het gebied waar je zelfrespect hebt, waar je weet wie je in wezen bent. De mogelijkheid om vervulling te vinden, is verbonden met je hartchakra. En natuurlijk ervaar je hier  mededogen en begrip voor jezelf en anderen.
In je hart kun je contact maken met je innerlijke kind, het kind dat altijd op weg is naar de volgende ervaring, ongeacht of de vorige positief of negatief was.Groen en roze zijn de kleuren van het hartchakra. De kleur groen verbinden we met de natuur. Het is de kleur van evenwicht en balans, van het besef dat alles op zijn tijd komt. Groen is een kleur van introvert zijn. En ook de kleur van beslis­singen nemen en iets nieuws beginnen. Groen is de kleur van vrouwelijkheid, de vrouwelijke energie in onszelf.
Roze is de kleur van onvoorwaardelijke liefde en zorgzaamheid. De kleur van beminnen en bemind worden, van kwetsbaarheid en troost. De kleur van geven en ontvangen.
Hoe zit het met jou in dit gebied?
Gun je jezelf de tijd en ruimte om te luisteren naar de stem van je hart? Creëer je gelegenheid om te verwerken wat je meemaakt in je leven? Laat jij je regeren door je agenda of beslis je zelf waar je jouw tijd aan wilt besteden? Loop je wel eens alleen door de natuur? Zorg je goed voor jezelf?

5. Keelchakra
Je keelchakra wordt ook wel het communicatiecentrum genoemd. Dit is het gebied waar je luistert naar je innerlijke stem, waar je jezelf kunt horen en waar je jezelf kunt uitdrukken. Hier huist je creativiteit, je muzikaliteit en het gevoel voor schoonheid. Het keelchakra is het gebied waar je jezelf ervaart als individu in de groep.  Hier vind je de moed om te veranderen en voel je het eerst dat er veranderingen in aantocht zijn. Het is het chakra van de individuatie; jouw wordingsproces als individu. Het is het meest complexe chakra.
Blauw en turquoise zijn de kleuren die verbonden zijn met je keelchakra. Turquoise is de kleur van creativiteit, van je gevoelens uitdrukken. Speelsheid hoort hierbij. Het is de kleur die verbonden wordt met persoonlijk groei.
Blauw is een kleur van vrede en harmonie, van luisteren naar de stilte in jezelf. Het is de kleur die we verbinden met autoriteit. Hier wordt je geconfronteerd met weerstanden in jezelf en innerlijke hardheid. En blauw is bij uitstek de kleur van communicatie.
Hoe zit het met jou in dit gebied?
Waar kun je jouw creativiteit in kwijt? En doe je dat ook? Hoe communiceer je? Heb je regelmatig aanvaringen met je omgeving of speek je vanuit een innerlijke zekerheid?

6. Derde oog chakra
In het derde oog gaat het over waarnemen. Hier heb je inzicht en overzicht en bevindt zich het vermogen om door de dingen heen te kunnen kijken. Het is verbonden met je vermogen om te fantaseren, te visualiseren en om helder te zien. Hier creëer je jouw zelfbeeld en je wereldbeeld. In het derde oog maak je verbinding met de helende kracht van je dromen.
Indigo of koningsblauw is verbonden met het derde oog. Het is de kleur van de gevoeligheid en de intuïtie (indigokinderen). Ook verbinden we deze kleur met het mystieke, het geheimzinnige. De kleur van de oneindigheid in het universum. Het bewustzijn dat alles met alles verbonden is.
Hoe zit het met jou in dit gebied?
Fantaseer je wel eens over de dingen waar je naar verlangt? Maak je beelden van reizen naar andere landen en culturen? Verzin je wel eens verhalen waarin jij de held en de hoofdpersoon bent? Luister je naar de boodschappen uit je dromen?

7. Kruinchakra
Je kruincentrum is verbonden met zingeving. Wat is je levensdoel, waar kom je voor in dit leven? Waar gaat het voor jou in essentie om? Hier ben je verbonden met jouw eigen levenskracht, je eigenwaarde. Je weet dat je uniek bent en tegelijkertijd weet je je verbonden met alles wat er is. In dit gebied krijg je inzicht in de dynamiek van tegenstellingen, zoals goed en kwaad, leven en dood.
Violet en wit zijn de kleuren die verbonden zijn met je kruinchakra. Violet is de kleur van spiritualiteit en religiositeit. Het is ook de kleur van genezing, van heel worden op verschillende lagen van je bewustzijn. De kleur van transformatie. Bij violet hoort ook servicegericht of dienstbaar zijn, en perfectionisme.
Wit is bij uitstek de kleur van zuiverheid, schoonheid en sereniteit. Wit is de kleur van doorzien en spiegelen, van zelfreflectie.
Hoe zit het met jou in dit gebied?
Sta je wel eens stil bij de vraag wat je wilt in dit leven, waar het voor jou in essentie over gaat? Waaraan ben jij dienstbaar? Hoe zou het zijn als je op je 80ste terugkijkt op je leven? Kun je dan tevreden zijn of heb je kansen laten liggen? Wat vindje belangrijk en hoe wil je dat men zich jou herinnert als je dood bent?

 Chakra kaarsen

Nieuws

Populaire producten